Happy National Heroes Day! (organizing the revolution led by national hero Andres Bonifacio)

Happy National Heroes Day! (organizing the revolution led by national hero Andres Bonifacio)

Bahagi ng dokumentaryong Buhay at Pakikibaka ni Andres Bonifacio ng Linangan ng Kulturang Pilipino at Komiteng Boni@150. Tagapagsalaysay- Vince Gealogo. Alfred Vargas- Andres Bonifacio. Vencer Crisostomo-Emilio Jacinto. (A clip of the documentary “The Life and Struggles of Andres Bonifacio” by the Linangan ng Kulturang Pilipino and the Boni@150 Committee. Narrator: Vince Gealogo; voice of Andres Bonifacio: Alfred Vargas; Voice of Emilio Jacinto: Vencer Crisostomo; uploaded by Malu Maniquis)