Hong Kong culled 2,000 hamsters 🐹, rabbits πŸ‡πŸ°, guinea pigs 🐁, other small animals out of #Covid19 fear, will seize more to slaughter huhu 😒 #Omicron #pandemic

Hong Kong culled 2,000 hamsters 🐹, rabbits πŸ‡πŸ°, guinea pigs 🐁, other small animals out of #Covid19 fear, will seize more to slaughter huhu 😒 #Omicron

Experts (epidemiologists, public health experts, virologists) say: #Omicron not just most transmissible but can infect inter-species (outside of humans) & potentially in reverse-zoonosis (animals to humans, to animals and back), #pandemic may end (become endemic) if no more variant of concern arises, probabilities cannot be computed #Covid19

Experts (epidemiologists, public health experts, virologists) say: #Omicron not just most transmissible but can infect inter-species (outside of humans) & potentially in reverse-zoonosis (animals to humans, to animals and back), #pandemic may end (become endemic) if no more variant of concern arises, probabilities cannot be computed #Covid19

In giving a prognosis, whatever your profession is, specify the scenarios, clarify the premises (or requisite conditions) for each scenario, and provide the probabilities if you can, or the likelihood of each scenario (hwag mo rin unnecessarily takutin ang kliyente mo, pero hwag mo rin bigyan ng false hope, ibigay mo ang likelihood ng bawat outcome batay sa iyong experience — pwede kasing yung kinakatakutan nya ay 1% lang na probability). More important, you may provide options (courses of action) and a list of “things-to-do” , or a plan, to avert the worst.

Good morning!