#walangpasok July 17 Tues all levels updated 9:49am: AFTERNOON only: QC, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Rodriguez, Tanay; Supreme Court pm, Senate pm (earlier: Norza, Malolos, Marilao, Olongpo, Abra-Ilog, Magsysy, Morong, Sn Mat Mrkna, Pasay, Cav, Mla, Malbon, Bataan, Cainta, many parts Batangas, Majayjay, Lubao, Sasmuan)

From DZBB: #walangpasok July 17 Tuesday all levels updated as of 9:49am: AFTERNOON only: QC, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Rodriguez, Tanay; Supreme Court pm, Senate pm (earlier: Norza, Malolos, Marilao, Olongpo, Abra-Ilog, Magsysy, Morong, Sn Mat Mrkna, Pasay, Cav, Mla, Malbon, Bataan, Cainta, many parts Batangas, Majayjay, Lubao, Sasmuan)