Paggunitâ. Remembering.

tapikín ng daliri o i-tap ang hugis-paturó para patugtugin (kung sa telepono o tableta, tapikín ng daliri o i-tap ang mga katagang “Listen in browser”)

CODE

 

Paggunitâ. Remembering

Nilitratuhan sa pamamagitan ng telepono-tableta isang umaga na namamayani pa ang araw