Kung ang meron ka ay lakas, tapang, sipag, talino bilang puhunan — at hindi ka may-ari ng kumpanya, negosyo o bahagi ng management: Kasama ka dito: Lahat tayo ay manggagawa. Mabuhay ang lahat ng nagtatrabaho, gumagawa, lumilikha! #LaborDay2021 ##MayoUno2021

Translation : If what you have is your boundless energy, your undauntedness, industry, talent, and skill as your wealth and investment, and you don’t own the business or company and not part of management : This is for you : We are all workers : A salute to all who work,

toil,

and create! #LaborDay2021

Para sa lahat ng nagtatrabaho,
nawalan ng trabaho

o binawasan ng trabaho at sweldo,
pinagkaitan at pinahirapan

ngayong pandemya at delubyo!

Pakikiisa sa lahat ngayong Mayo uno!

If the comment posted does not appear here, that's because COMMENTS WITH SEVERAL HYPERLINKS ARE DETAINED BY AKISMET AT THE SPAM FOLDER.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.