#Lakbayan2016 #Manilakbayan Maging handa sa 6pm malakas na ulan at kulog; 8pm malakas na ulan at kulog

        Kinuha ko po itong hourly weather forecast (kada oras na pagtataya ng panahon) para sa Lungsod Quezon (Quezon City) dahil magmamartsa ang mga kapatid nating Lumad, Moro, Igorot, Aeta, Mangyan, Agta (na nanggaling pa sa Mindanao at iba’t ibang pulo ng bansa) mula Mendiola hanggang UP Diliman:

    Ngayong araw Miyerkules, Oktubre 12, 2016, mula ngayon hanggang 5:59  ng hapon ay maulap ngunit sa alas-sais ng hapon/gabi ay bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang pagkulog sa Quezon City. (sana ay mali ito). 

     Ayon sa Accuweather hourly forecast o kada oras na pagtataya ng panahon:

      6pm (alas-sais ng hapon/gabi): Malakas na ulan na may kasamang pagkulog, hanggang 7pm     (screenshots below of Accuweather graphics for hourly weather in Quezon City, Metro Manila)   1weather

          Sa 8pm (alas-otso ng gabi): Malakas na ulan na may kasamang pagkulog. 1-1weather

    (Sana ay mali ako, sana hindi accurate ang accuweather). Ngunit para sa ating mga kaibigang Lumad, Moro, Igorot, Aeta, Mangyan at Agta na napilitang humarap sa mga bala ng baril para ipagtanggol ang kanilang mga tahanan, ang sabi siguro nila ay: “Ba’t daw sya worried?”

One thought on “#Lakbayan2016 #Manilakbayan Maging handa sa 6pm malakas na ulan at kulog; 8pm malakas na ulan at kulog

If the comment posted does not appear here, that's because COMMENTS WITH SEVERAL HYPERLINKS ARE DETAINED BY AKISMET AT THE SPAM FOLDER.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.