#NowPlaying Pambansang Pagkakapatiran (“International Solidarity”) in English #Playlist (the Filipino version is not in soundcloud)

Now Playing

Pambansang Pagkakapatiran

in English,

     hymn gospel version

      (the Filipino version is not in soundcloud)…

       sino bang mabait… ang pwedeng

        mag-render ng Filipino version sa soundcloud…

      in its original Peter-Paul-&-Mary folk tempo

        hwag   hymn …

                (choosy ka pa)…  

nanawagan

ito  po  ang lyrics: 

Pagkat dapat magkapatiran
Ang lahat saan mang bayan

Sa isang bigkis magkaisa,
Habang buhay na malaya

Walang tiranong gagapi sa atin,
Walang bansang sa atin ay dadagan

Palalayain tayo ng manggagawa
Ng buong daigdigan.

Ang lahat ay aking kapatid
Habang buhay kakapit-bisig

Batingaw ng kalayaan
Sa bayan ko’y laging naririnig

Ang kasiyaha’t kalungkutan
Ng itim, dilaw, puti kong kapatid

Ay kasiyaha’t kalungkutan
Ng buong daigdigan.

Padagundungin lahat ng tinig,
Bawat puso’y lak’san ang pintig.

Hanggat may tiranong di pa nalulupig, Di pa tapos ang ating tungkulin

Wala tayong kalilimutan,
Panahong nawala’y babawiin.

Kadenang pang-alipin ay lalagutin
Sa buong daigdigan.