my gosh kamuntik na naman akong maiyak… para sa mga nasakuna na mas mabilis na masasaklolohan sa pagpalaganap ng impormasyon sa DZMM at free TV channel, mga nawawalang bata at seniors na mas mabilis sanang mahanap kung may DZMM… mga donors at sponsors na mas makakatulong kung may free TV channel at radio. (nilakasan ko na lang ang loob at naghanap ng tapang)

If the comment posted does not appear here, that's because COMMENTS WITH SEVERAL HYPERLINKS ARE DETAINED BY AKISMET AT THE SPAM FOLDER.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.