Shot 3 hours ago: Booster shot, Moderna half-dose, University of the Philippines Diliman Gymnasium UP College of Human Kinetics. Marami pong salamat sa University of the Philippines Diliman administration and University of the Philippines System, sa Quezon City local government, at sa lahat ng nagtrabaho sa pamahalaan at iba pa upang makamit ang mga bakunang mas mataas ang efficacy at sa mas angkop na halaga, na binayaran ng lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng kanilang buwis — (nagbabayad tayong lahat ng buwis, maliban yata yung isang kandidato dyan)

Paumanhin sa aking tumutulong buhok — kamuntik na pong sundan ng staff na may floor mop . Marami pong salamat sa lahat ng volunteers at staff. Pagkatapos ng pandemya ay sana po mabigyan ng pormal na pasasalamat at parangal ang lahat ng volunteers. Pagpupugay!

Paunang ulat: Wala pong nararamdaman kahit ano, kahit anong soreness ay wala. Lalabas lang ako sandali at pupunta sa academic oval to check on Cotton. (PS: i found out two seconds ago that Cotton had just finished his weekly training as UP K9 Sagip rescue dog this 5pm — wow, really busy, no need to check on him this afternoon)

Muli, marami pong salamat.

If the comment posted does not appear here, that's because COMMENTS WITH SEVERAL HYPERLINKS ARE DETAINED BY AKISMET AT THE SPAM FOLDER.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.