@SkyServes Apat na araw na pong walang ilaw kahit ano ang digibox, ginawa na po lahat ng troubleshooting dito, patay na po talaga ito at dapat nang ipagmisa. Please po pakiresolba na ang sitwasyon.

@SkyServes Apat na araw na pong walang ilaw kahit ano ang digibox, ginawa na po lahat ng troubleshooting dito, patay na po talaga ito at dapat nang ipagmisa. Please po pakiresolba na ang sitwasyon.


        Paumanhin sa lahat ng tumawag at nag-text kahapon na hindi nabigyan ng panahon. Dahil apat na araw nang walang ilaw kahit ano ang digibox dito (araw-araw din tinatanong sa @SkyServes kung kailan ito kukumpunihin), kahapon ay nagpasya po na subukan na kumpunihin ito, kaya’t ginugol ang lahat ng oras sa pag-research at pagbili ng mga antenna, adapters, at iba pang devices upang subukan kung ano ang pwede gawin kahit hindi electronic engineer. Ngunit matapos ang lahat ay nasabihan ako na hindi authorized ang gagawin ko at wala ring mangyayari. (continuation of apology below the video)

CODE

        Puspusang paumanhin sa limang television programs na humiling ng pagtalakay sa mga legal issues sa ginawang pagsikil  ng NTC sa mga programa ng TV Plus sa Amcara frequency, at sa ginawa ng NTC na pagpapasara sa Sky Direct. ALAM KO PO NA MAS IMPORTANTE ANG MGA ITO AT MAY TUNGKULIN ANG MGA KASAPI NG PAMANTASAN NA TALAKAYIN ANG MGA PAKSA NA BAHAGI NG KANILANG ASIGNATURA. Iriresolba lang po itong madilim na digibox pagkat nahihirapan din akong sundan ang talakayan sa medium na ito kung walang makita sa screen dahil ang digibox ay madilim. Lubos na paumanhin din po sa mga pitong tawag-text ng pag-imbita na hindi ko po nasagot kahapon dahil sa ginugugol ko po lahat ng oras para mabuhay ang patay na digibox. Paumanhin po, sorry, sorry. Susubukan ko pong maging available sa mga susunod na araw.

If the comment posted does not appear here, that's because COMMENTS WITH SEVERAL HYPERLINKS ARE DETAINED BY AKISMET AT THE SPAM FOLDER.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.